2020
2019
2018
2017

Julie Lei Zhu

Li, Ke, Lei Lu, Jun Qian, and Julie Lei Zhu, Enforceability and the Effectiveness of Laws and Regulations, Journal of Corporate Finance, forthcoming.   Abstract

Qian, Jun

Li, Ke, Lei Lu, Jun Qian, and Julie Lei Zhu, Enforceability and the Effectiveness of Laws and Regulations, Journal of Corporate Finance, forthcoming.   Abstract

WEI, Shang-Jin

Liu, Xuepeng, Aaditya Mattoo, Zhi Wang, and Shang-Jin Wei, Services Development and Comparative Advantage in Manufacturing, Journal of Development Economics forthcoming. Abstract

Wei, Shang-Jin and Yinxi, Xie , Monetary Policy in an Era of Global Supply Chains, Journal of International Economics, forthcoming. Abstract